Prowadząc firmę ciągle decydujemy o różnych rzeczach, ustalamy priorytety, wyszukujemy rozwiązania, które przybliżą nas do naszych celów. Decydujemy kto i nad czym będzie pracował, na co pójdą pieniądze, jaki towar wystawimy w naszym sklepie, jak dotrzemy z naszą usługą do potencjalnych klientów.

Konsekwencje nawet pojedynczej złej decyzji mogą okazać się dotkliwe. Potrzebujemy technik, pozwalających nam podejmować decyzje szybko i optymalnie, weryfikować obrane ścieżki i zawracać wcześnie ze ślepych torów. Takim narzędziem są wskaźniki KPI.

Czytaj dalej...

Zarządzanie relacjami z klientem to proces, który pozwala nam lepiej zrozumieć naszych klientów, przewidywać potencjalne problemy i szybciej reagować na zmiany w ich preferencjach.

Proces polega na zbieraniu możliwie jak największej ilości istotnych danych związanych z klientem i jego interakcjach z naszą firmą, by potem na bazie tych danych wyciągać wnioski i określać strategie poprawiające naszą relację z klientem.

Czytaj dalej...

Analityka biznesowa to proces wykorzystywania dostępnych danych do zwiększenia szans firmy na realizację jej celów.

Zarówno sama firma jak i jej otoczenie nieustannie produkują dane, które gdy wykorzystane właściwie mogą poprawić trafność naszych decyzji, wcześniej ostrzec o zbliżających się zagrożeniach, pozwolić przewidzieć rozwój wydarzeń, czy nawet podpowiedzieć nam optymalne rozwiązania. Niestety danych jest na tyle dużo, że zdecydowana większość jest pomijana lub później zapominana. Analityka biznesowa jest sposobem na oswojenie tego mrowia informacja. Analityka przekształca gąszcz niezrozumiałych danych w łatwe do zinterpretowania obserwacje. Pokazuje nam zależności pomiędzy rzeczami i zjawiskami w naszej firmie, pomaga nam odnaleźć przyczyny i przewidzieć skutki. Prezentuje trendy, prawidłowości i anomalie. Weryfikuje nasze wrażenia i przekonania. Prognozuje przyszłość i podpowiada jak robić, żeby było lepiej.

Czytaj dalej...

Benchmarking (analiza porównawcza) to technika polegająca na ocenie wybranych parametrów naszego biznesu w oparciu o inne dane.

Dane referencyjne mogą pochodzić z naszej firmy (gdy na przykład porównujemy efektywność pracowników), innych firm (gdy porównujemy ilość klientów naszej restauracji do restauracji po drugiej stronie ulicy), czy wręcz całej branży (gdy porównujemy na przykład poziom marży na produktach w naszym sklepie do średniej marży na tego typu produkty).

Porównania dokonujemy by wykryć niedoskonałości w naszym biznesie i potencjalne sposoby na poprawę naszych wyników.

Czytaj dalej...

Oprogramowanie biznesowe to oprogramowanie, które wspomaga prowadzenie działalności naszej firmy. Dzięki niemu efektywniej działamy, poprawiamy wykorzystanie informacji i koordynację zespołu, usprawniamy kampanie marketingowe i sprzedażowe, lepiej zarządzamy zasobami, relacjami z dostawcami i klientami, dostawami i produkcją.

Funkcje realizowane przez oprogramowanie zmieniają się w zależności od wielkości firmy – nawet najmniejsze firmy oszczędzają czas używając programów przyspieszających stałe fragmenty gry jak na przykład księgowość, kilkuosobowe zespoły lepiej koordynują działania i wymianę dokumentów poprzez dedykowane programy do współpracy, działy w większych firmach używają aplikacji ułatwiających zarządzanie danym aspektem firmy w większej skali, duże firmy posługują się zintegrowanymi systemami, które zapewniają zbieranie i optymalne wykorzystanie całej informacji w firmie i jej otoczeniu.

Czytaj dalej...

Media społecznościowe (takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) to bardzo dobre miejsce na komunikację z potencjalnymi klientami – formuła tych platform sprawia że kontakt jest bardziej bezpośredni i mniej formalny, co pozwala zbliżyć się do klienta. Poziom naszego wykorzystania mediów społecznościowych mierzymy wskaźnikami w które te platformy są wyposażone (obserwujący, polubienia, podzielenia się treścią z […]

Czytaj dalej...

Rośnie popularność pracy zdalnej. Rośnie znaczenie współpracy z klientem nad opracowywaym rozwiązaniem. Jak zarządzać firmą czy projektem w takiej sytuacji. Organizacja pracy. Planowanie i rozdzielanie zadań. Wspieranie zespołu w realizacji projektu. Rozliczanie czasu. Monitorowanie aktywności i śledzenie postępów. Komunikacja w zespole. Baza wiedzy. Obieg dokumentów. Dostarczanie rzetelnych informacji zwrotnych. Zachęcanie do współpracy. Scalanie zespołu. [artykuł […]

Czytaj dalej...

Firmy zajmujące się usługami profesjonalnymi jak usługi prawne, doradcze, księgowe, informatyczne etc. z reguły działają w ten sposób, że dany specjalista jest niejako wynajmowany klientowi według określonej stawki godzinowej. W takim modelu kluczowym wskaźnikiem staje się Poziom Wykorzystania (Utilization Rate) godzin specjalistów obliczany jako stosunek liczby godzin płatnych przez klienta do stosunku wszystkich godzin, które […]

Czytaj dalej...

Wydajność marketingu mailowego (Email Marketing Performance) oceniamy na podstawie zestawu wskaźników: współczynnik dostarczeń (ile z maili zostało dostarczone) opisuje nam jak aktualna jest nasza baza adresów mailowych współczynnik rezygnacji z subskrypcji (ile było rezygnacji z subskrypcji w danym okresie) opisuje nam jak wartościowe są nasze maile i czy nie przesadzamy z częstotliwością kontaktów z naszymi […]

Czytaj dalej...

W dzisiejszych czasach prawie każdy biznes ma swoją stronę internetową i sprawność naszego marketingu możemy oceniać po różnego rodzaju wskaźnikach dotyczących wizyt na stronie i zachowań odwiedzających. Najpopularniejsze wskaźniki to: ilość odwiedzin na stronie (ile razy strona została załadowana u kogoś w przeglądarce) wskaźnik odrzuceń (ile procentowo wizyt skończyła się szybkim opuszczeniem strony) liczba unikalnych […]

Czytaj dalej...

Marketing jak każdy inny proces w naszej firmie powinien być mierzony i poprawiany. W ten sposób znajdziemy taktyki pozwalające nam dotrzeć taniej do większej grupy potencjalnych klientów, nakłonić ich lepiej by nam zaufali, lepiej zaprezentować nasz brand lub produkt.

W tym artykule opiszemy kilka z najlepszych wskaźników, które możemy wykorzystać zarówno w ocenie efektywności marketingu naszej firmy jak i uzyskać dane, które działania przynoszą lepsze efekty lub generują mniej kosztów.

Czytaj dalej...

Istotnym czynnikiem prognozującym powodzenie naszej firmy jest lojalność jej klientów. Lojalni klienci kupią od nas a nie od konkurencji, kupią więcej, będą otwarci na nasze nowe produkty, polecą nas znajomym – w skrócie ich wartość dla firmy znacznie przekroczy wartość klienta jednorazowego, który kupi coś od nas i o nas zapomni. Jest wiele metod pracy nad poprawieniem lojalności klienta – możemy tak modelować nasz brand aby klient się z nim utożsamiał, zapewniać poziom obsługi, który sprawi że klient poczuje się wyjątkowo usatysfakcjonowany, przygotować program lojalnościowy etc. W tym artykule opiszemy metody za pomocą których możemy tą lojalność zmierzyć.

Czytaj dalej...

Lejkiem sprzedażowym nazywamy reprezentację graficzną, w której nasi klienci i potencjalni klienci umieszczeni są w odpowiednich sekcjach lejka w zależności od tego na jakim etapie sprzedaży się znajdują np: ‘świeżo zdobyty kontakt’, ‘wyraziła zainteresowanie naszym produktem’, ‘potwierdził, że nasz produkt pasuje do jego potrzeb’ i tak dalej. Ponieważ każdy proces sprzedaży zawiera z grubsza te same kroki to możemy go właśnie w postaci takich etapów przedstawić. Model w którym umieszczamy klientów nazywany jest lejkiem, gdyż część klientów odpada na każdym etapie – ktoś kto był wstępnie zainteresowany, może już nie być po obejrzeniu naszej demonstracji, lub pomimo tego że produkt jest jak ulał do potrzeb klienta w jakiejś firmie, szef nie wyraził zgody na zakup.

Czytaj dalej...

Planowanie strategiczne jest procesem określania jakie są cele firmy i jak firma do nich dotrze. Polega on na oszacowaniu możliwości firmy, określeniu działań, które doprowadzą nas do celu i powiązaniu odpowiednich zasobów i osób do poszczególnych inicjatyw. Teoria strategicznego planowania dostarcza nam metod zadawania najważniejszych pytań i taktyk podejmowania decyzji w odpowiedzi na nie.

Choć jest domeną dużych organizacji również mały i średni biznes może skorzystać z wypracowanych technik i przeprowadzić planowanie strategiczne w nieco mniejszej skali.

Czytaj dalej...

Płynność finansowa naszej firmy, to w skrócie jej zdolność wywiązywania się ze zobowiązań w stosunku do kontrahentów i pracowników. Dobra płynność oznacza, że mamy zawsze pieniądze na zaspokajanie bieżących wydatków. Brak płynności powoduje z kolei utrudnienia w funkcjonowaniu firmy (kontrahenci mogą odmówić dostaw i usług, gdy nie płacimy naszych zobowiązań w terminie) i prowadzi do niekorzystnych konsekwencji. Może niekorzystnie odbić się na wizerunku firmy, a w skrajnym przypadku doprowadzić firmę do zapaści. Artykuł przedstawi sposoby mierzenia naszego cash flow (angielska nazwa płynności finansowej) i sposoby zarządzania nim tak by uniknąć kłopotów.

Czytaj dalej...

W dzisiejszych czasach praktycznie każda firma może skorzystać na mądrym wykorzystaniu danych. Dane mają różne pochodzenie – reprezentują parametry pracy firmy, opisują świat zewnętrzny etc. Efektywna strategia zarządzania tymi danymi może dać nam dodatkowe punkty przewagi nad konkurencją, zwiększyć naszą konkurencyjność, podnieść jakość usług i produktów, ukierunkować nasze kampanie sprzedażowe. Artykuł opisuje jak podejść do definiowania tej strategii.

Czytaj dalej...

Sukces naszej firmy zależy od tego jak sprawnie będziemy poszukiwali możliwych ścieżek rozwoju, opracowywali ulepszenia, obniżali koszty, zwiększali zasięg naszych produktów. Jak określać nasze cele tak by zwiększać szansę na ich realizację?

Czytaj dalej...

Platforma assistars.pl jest wyposażona w moduł do wystawiania faktur VAT online. Można z niego korzystać zarówno w modelu subskrypcji jak i zupełnie darmowo (bez konieczności rejestracji, czy podawania adresu email).

Czytaj dalej...

Prowadzenie firmy to ciągłe podejmowanie decyzji. Od ich jakości często zależy powodzenie projektu, powodzenie inicjatywy, wynik firmy. Przyjrzyjmy się procesowi podejmowania decyzji i zastanówmy co możemy zrobić by podejmować decyzje szybciej, decydować lepiej i minimalizować konsekwencje nietrafnych decyzji.

Podejmowanie decyzji to proces analizy kilku opcji zakończony wyborem jednej z nich. Fakt ten dyktuje przebieg procesu decyzyjnego.

Czytaj dalej...

Pozyskiwanie potencjalnych klientów (ang. lead generation) obejmuje działania naszej firmy ukierunkowane na pozyskanie informacji o osobach lub biznesach, które mogą potencjalnie być zainteresowane tym co oferujemy. Celem jest uzyskanie zbioru danych kontaktowych, które wykorzystamy później aby dotrzeć do tych osób z ofertą naszych produktów.

Pozyskane w taki sposób kontakty stają się bazą wyjścia dla naszych dalszych działań sprzedażowych – weryfikacji potencjalnego klienta pod kątem zainteresowania naszym produktem, komunikacji z taką osobą, przedstawieniu oferty i wreszcie, miejmy nadzieję, doprowadzenia do transakcji.

Czytaj dalej...

Restrukturyzacja (restrukturalizacja) oznacza gwałtowne zmiany wlub aktywach/pasywach lub organizacji firmy. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości firmy. Restrukturyzacja to inaczej transformacja. Restrukturyzacja to zbiór działan/strategia wykonanych zbiorczo i z jasno nakreślonym celem. Przyczynków do restrukturyzacji może być wiele. Gwałtowne zmiany na rynku, wysokie koszty działalności, nieoptymalna produkcja czy niska jakość oferowanych produktów czy usług […]

Czytaj dalej...

Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia firmy jest zarządzanie jej wydajnością. Wydajność firmy to przypomnijmy jej poziom produkcji (wyrażony w postaci wartości wytworzonych towarów lub przeprowadzonych usług) na jednostkę nakładów.Wydajnością pracy z kolei, nazywaną również produktywnością pracy jest wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.

Do zagadnienia podnoszenia produktywności pracy możemy podejść na dwa sposoby:
technikami ogólnymi jak np. poprzez poprawę atmosfery w pracy, wprowadzenie dodatkowych systemów motywacyjnych (bonusy, struktury awansu zawodowego), doszkalanie załogi za pomocą szkoleń i konferencji;
przeprowadzając szczegółową analizę działań w firmie i znajdując oraz usprawniając te czynności, które gwarantują największe korzyści w kontekście oszczędności czasu, a co za tym idzie zwiększoną produkcję przy stałych nakładach

Na temat pierwszego podejścia jest mnóstwo ciekawych artykułów w internecie. My z kolei przyjrzyjmy się drugiemu podejściu.

Czytaj dalej...

Jak wiadomo zysk to różnica między przychodem, czyli obrotem firmy a kosztami, które w związku z nim trzeba ponieść. W związku z tym, musisz się dobrze zastanowić, co uczynić, aby koszty własne prowadzonej przez Ciebie firmy były jak najmniejsze. Musi to przy tym być czynione w taki sposób, aby redukowanie kosztów nie odbijało się negatywnie na jakości wykonywanych przez Ciebie usług lub wyrobów. Prześledźmy zatem problemy z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć i zastanówmy się, co możesz zrobić? W jaki sposób możesz ograniczyć koszty ogólne Twojej firmy?

Czytaj dalej...

Zdarzyło Ci się kiedyś przekroczyć termin jakiejś płatności, ponieważ musiałeś czekać na uregulowanie należności ze strony swojego klienta? Czy to, co mają do zapłacenia Ci Twoi klienci przekracza znacząco to, co Ty masz do zapłacenia Twoim kontrahentom? Jeżeli tak, to może oznaczać, że masz problem z płynnością finansową swojej firmy.

Co zrobić aby takiej sytuacji uniknąć i co zrobić gdy sytuacja już będzie krytyczna. Poniżej proponujemy kilka prostych technik, które oddalą niebezpieczeństwo oraz pomogą gdy konto okaże się puste.

Czytaj dalej...

Kancelaria służy swoim klientom wiedzą. O jej konkurencyjności decydują jakość przygotowanych dokumentów, sprawność obsługi klienta oraz cena usług. Centralny system gromadzenia i przetwarzania danych podnosi atrakcyjność firmy w każdym z tych aspektów. Kancelaria generuje dużo informacji zarówno operacyjnych jak i przygotowywanych dla klienta. Rejestry kosztów i czynności, faktury, zestawienia, notatki ze spotkań, dokumenty to tylko niektóre z nich.

Informacje te są z reguły rozsiane po wielu niezależnych systemach zarówno cyfrowych jak i papierowych (program pocztowy, kalendarze prawników, segregatory z fakturami). To sprawia, że dotarcie do odpowiedniej informacji staje się czasochłonne. Gdy musimy sięgnąć do danych z kilku źródeł, czas jeszcze bardziej się wydłuża. A tak jest w przypadku praktycznie każdej czynności związanej z prowadzeniem firmy.

Czytaj dalej...

Budowanie dobrych relacji z istniejącymi klientami jest korzystne dla firmy z wielu powodów. Zadowoleni klienci będą dobrze mówić innym o naszej firmie, ponownie złożą zamówienie, przedłużą abonament, kupią więcej tego co już kupili.

Dodatkowo są idealnym potencjalnymi odbiorcami innych Twoich produktów: nie musisz ich szukać, znasz ich potrzeby, wiesz jak przebiega proces decyzji o zakupie i jacy są główni gracze

Oto kilka wskazówek jak budować dobre relacje z klientami

Czytaj dalej...

Analityka biznesowa – to proces przetwarzania (zebranych) danych w informacje, a informacji w wiedzę, tak aby zwiększyć konkurencyjność biznesu. Jest szeroko stosowana w dużych firmach w oparciu o rozbudowane i kosztowne systemy informatyczne. Warto się zastanowić czy również małe i średnie firmy mogą skorzystać na zastosowaniu podobnych technik i czy jest to opłacalne. Co więc może dać małemu przedsiębiorstwu tak pozyskana wiedza?

Czytaj dalej...

Każdy biznes potrzebuje klientów, dlatego określenie sposobu ich znajdowania i pozyskiwania jest jednym z najważniejszych elementów strategii każdej firmy. Jest to też bardzo często jedno z trudniejszych zagadnień z którymi musi się zmierzyć początkujący właściciel firmy. Pomimo, że praktycznie każdy ma jakieś pojęcie, jak firmy sprzedają swoje produkty, to gdy chodzi o naszą usługę lub produkt często czujemy w głowie pustkę. Oto kilka propozycji, które powinny pomóc ci wystartować.

Czytaj dalej...

Historia stara jak świat – klient chce nam powierzyć zadanie, odbywa się spotkanie, ustalamy założenia oraz zakres projektu, przedstawiamy cenę, klient akceptuje. Startujemy z projektem, klient ogląda efekty naszej pracy, zgłasza sugestie drobnych zmian i pomysły na niewielkie rozszerzenia. Z naszych założonych dwóch tygodni pracy, robią się cztery, a on dalej wita nas co rano mailem z pakietem nowych pomysłów. Jedyne co się nie zmienia to cena, którą uzgodniliśmy na początku. Dodatkowa praca jest finansowana prosto z naszego portfela. Jak radzić sobie z taką sytuacją?

Czytaj dalej...